Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Наші партнерські програми
Кафедра ЕОМ ДНУЗТ розвиває практичну взаємодію із компаніями, які можуть стати та стають майбутніми роботодавцями наших студентів. Саме такі компанії найбільше розуміються у вимогах щодо професійної підготовки майбутніх випускників. І, на щастя, багато з них готові надати поради та практичну допомогу.
Розвиваємо зв'язки із майбутніми роботодавцями
Залізниці: багата історія партнерства
Щільні та продуктивні відносини кафедри із залізницями історично склалися насамперед тому, що ДІІТ був і лишається саме залізничним ВНЗ. Наші випускники завжди одержували робочі місця в Обчислювальних центрах залізниць і відповідних підрозділах різних господарств УЗ. І, треба відзначити, марка ДІІТу і кафедри цінилася і цінується досить високо. Зокрема таке партнерство реалізується за наступними напрямками:
- Філіал кафедри ЕОМ на Інформаційно-обчислювальному центрі Придніпровської залізниці. Тут заняття зі студентами проводять на сучасному потужному обладнанні безпосередньо фахівці ІОЦ;
- Лабораторія спецзв'язку та захисту інформації Придніпровської залізниці. Тут студенти знайомляться із сучасними засобами захисту інформації в умовах такого масштабного підприємства, як залізниця.

Комп'ютерні компанії: координуємо навчання із замовниками
Останнім часом суттєво активізувалась взаємодія із великими компаніями-роботодавцями, які зацікавлені в якісній професійної підготовки своїх потенційних співробітників. Зокрема в практичному плані така взаємодія реалізується в наступних напрямках:
- координація щодо змісту навчання за певними напрямками та дисциплінами. Зокрема така координація включає проведення окремих навчальних курсів на базі університету безпосередньо фахівцями компаній;
- координація при проведенні спеціалізованих курсів на базі компаній. Тут зазвичай йдеться про запрошення студентів до участі в курсах або інтернатурі компаній.
На поточний момент маємо практичний досвід подібної взаємодії із такими відомими компаніями: SoftServe, EPAM, HeadWorks. Активно розвиваємо цей напрям.

ПриватБанк: розвиваємо дуальну освіту
Дуальна освіта — сучасна освітня технологія, яка формалізує та оптимізує суміщення навчання і практичної роботи на підприємстві. Нині маємо досвід такої взаємодії зокрема із ПриватБанком — одним із найбільших замовників фахівців, яких готує наша кафедра.
Цей напрям тільки-но починає розвиватись, але уже нині можемо навести приклади його дії:
- знайомство студентів із напрямками та умовами роботи в IT-підрозділах банку починається із традиційної екскурсії в період навчальної практики;
- студенти, що зацікавлені цими умовами, встановлюють контакт із фахівцями та після співбесід і тестування мають можливість одержати тут відповідну роботу;
- університет погоджує особливі умови навчання таких студентів, враховуючи умови їх зайнятості на робочих місцях. Надалі куратори студентів від університету та роботодавця координують питання суміщення навчання та роботи.

Академія Cisco: навчаємо за стандартами світового лідера
Академія Cisco – відомий освітній проєкт від світового лідера щодо виробництва корпоративного мережевого обладнання Cisco Systems. Проєкт включає мережу навчальних центрів, зокрема при університетах. Компанія забезпечує такі центри сучасним обладнанням, створює програми навчання та організує підготовку викладачів. Результати навчання в Академії Cisco відзначаються сертифікатами, які мають неабиякий авторитет в галузі.
Академія Cisco при кафедрі ЕОМ ДНУЗТ була створена у 2016 році. Її матеріальною базою є комплекс сучасного мережевого обладнання, який включає зокрема потужний сервер. На першому етапі тут велась базова підготовка студентів зокрема в межах базових курсів «Введення в інтернет речей» і «Введення в кібербезпеку».
Нині рівень підготовки в цьому проєкті суттєво виріс завдяки одержанню викладачами кафедри сертифікатів, що дають право на проведення більш фундаментальних курсів в напрямках кібербезпеки та комп'ютерної інженерії. Починаючи із поточного року наші студенти будуть проходити навчання за програмою Cisco і зможуть одержувати відповідні авторитетні сертифікати.
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ