Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Жуковицький Ігор Володимирович
зав. кафедрою, професор,
доктор технічних наук
На кафедрі ЕОМ із 1973 року. Інженер, аспірант, асистент, доцент, докторант, професор. З 2000 року завідувач кафедри. Започаткував та організував підготовку здобувачів за напрямком «Безпека комп'ютерних систем та мереж».

Як викладач веде насамперед цикл дисциплін із напрямків «Захист інформації» та «Комп'ютерні мережі». постійно удосконалює свої навчальні курси, відстежуючи розвиток відповідних технологій.

Як науковець керує дослідженнями в напрямках інтелектуальних транспортних систем та використання інтелектуальних механізмів кіберзахисту. Академік Транспортної академії України.

Студенти та аспіранти високо оцінюють його професійність, ерудицію та сумлінне ставлення до навчального процесу.
Навчальна робота

Читає лекції із дисциплін: «Комп'ютерні мережі», «Захист інформації в комп’ютерних мережах», «Захист інформації в комп’ютерних системах», «Прикладна криптологія», «Сучасні напрями розвитку систем кібербезпеки».

Керує аспірантськими роботами PhD в напрямках досліджень:
• інтелектуальні транспортні системи;
• використання інтелектуальних механізмів в системах кіберзахисту.

Керує дипломними магістерськими роботами в напрямках розробки та дослідження:
• інтелектуальні транспортні системи;
• використання інтелектуальних механізмів в системах кіберзахисту;
• розробка та використання інтерактивних моделей для навчальних цілей;

Наукова робота

Тема докторської дисертації «Розвиток теорії та удосконалення систем автоматичного управління швидкістю скочування відчепів на сортувальних гірках» за спеціальністю доктор технічних наук за спеціальністю «Експлуатація залізничного транспорту» (рік затвердження 2000).

Напрямки наукових інтересів:
• автоматизовані та автоматичні системи управління технологічними процесами на залізничному транспорті;
• інтелектуальні транспортні системи;
• інтелектуальні системи захисту інформації;
• комп’ютерні мережі.

Під його керівництвом захищено чотири кандидатські та одна докторська дисертації.

Публікації
Монографій – 5;
Статей у фахових виданнях – понад 100.
Одержати список основних публікацій останні 5 років.

Індивідуальні профілі в провідних наукометричних базах:
Scopus Link
WoS Link
Google Scholar

Методична робота

Керівництво групою методичного забезпечення спеціальності «Кібербезпека».

Методичні розробки (за останні 5 років):

Навчальний посібник: SECURE AND RESILIENT COMPUTING FOR INDUSTRY AND HUMAN DOMAINS. Secure and resilient systems, networks and infrastructures Multi-book, Volume 2 // V. Sklyar, V. Kharchenko, E. Babeshko, A. Kovalenko, O.Illiashenko, O. Rusin, A. Panarin, S. Razgonov, D. Ostapec, I. Zhukovyts’kyy, S. Stirenko, O. Tarasyuk, A. Gorbenko, A. Romanovsky, O. Biloborodov, I. Skarha-Bandurova, E. Brezhniev, A. Stadnik, A. Orekhov, T. Lutskiv, V. Mokhor, O. Bakalynskyi, A. Zhylin, V. Tsurkan, M. Q. Al-sudani, Yu. Ponochovnyi / Edited by Kharchenko V. S. – Department of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “KhAI”, 2017.

Методичні вказівки: Безопасность и резильентность систем и сетей. Практикум / И.В. Жуковицкий, Д.А. Остапец, С.А. Разгонов, А.П. Заец - Под ред. Жуковицкого И.В. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – 2017. – 131 с.

Електронні конспекти лекцій та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в системі дистанційного навчання університету для навчальних курсів «Комп'ютерні мережі», «Захист інформації в комп’ютерних мережах», «Захист інформації в комп’ютерних системах», «Прикладна криптологія», «Сучасні напрями розвитку систем кібербезпеки».

Організаційна та виховна робота

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д08.820.02.
Член спеціалізованої вченої ради Д64.820.04 при Українському державному університеті залізничного транспорту.
Член НМК в галузі «Інформаційна безпека» МОН України (2008-2015 рр.).
Експерт МОН України з акредитації та ліцензування спеціальностей (з 2015 р. – освітніх програм) в галузях «Інформаційні технології» та «Інформаційна безпека». (1999-2019 рр.).
Член редакційної колегії ряду фахових журналів України.
Вчений секретар Східного наукового центру Транспортної Академії України.

Додаткові відомості

Виробничий досвід
Очолював колективи розробників ряду керуючих та інформаційно-керуючих систем магістрального та промислового транспорту

Підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації: 26.01.2018 р.,  Виробничий підрозділ «Дніпровське відділення»  філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця», стажування, «Ознайомлення зі структурою та обладнанням мережі ІОЦ, механізмами захисту мережі», наказ  ІОЦ №17/Г ІОЦ ВП ДП  від 26.01.2018р.

Дещо про особистість
Додатково про деякі людські якості Ігоря Володимировича — в цій
статті
.
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ