Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Косолапов Анатолій Аркадійович
професор,
доктор технічних наук
На кафедрі ЕОМ із 1978 року (до цього - інженер, НИИУВМ, м. Сєверодонецьк) аспірант, науковий співробітник, завідувач Науково-дослідної лабораторії Управляючих Машин та Систем (ЛУМС), доцент, заступник декана факультету, докторант, завідувач (за сумісництвом) Лабораторії інформаційних технологій (ЛІТ), науковий керівник Інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ), професор кафедри ЕОМ.

Активно залучає студентів, магістрів до розробки та впровадження перспективних проєктів, серед яких розробка корпоративної мережі університету, створення класу автоматизованого тестування на тонких клієнтах, розробка сайтів для підрозділів університету. В спілкуванні зі студентами завжди знаходить спільну мову і порозуміння.

Веде наукову роботу в кількох напрямках, серед яких головний - концептуального проєктування комп’ютерних систем для автоматизації підприємств транспорту і промисловості. Активно публікує результати досліджень.
Навчальна робота

Читає лекції із дисциплін: «Комп’ютерні системи», «Проєктування інформаційно-керуючих систем», «Системи штучного інтелекту», «Використання механізмів штучного інтелекту в системах кіберзахисту».

Керує аспірантськими роботами PhD в напрямках досліджень:
- концептуального проєктування комп’ютерних систем для автоматизації підприємств транспорту і промисловості:
- розробки моделей і методів штучного інтелекту для рішення завдань проєктування систем кіберзахисту.

Керує дипломними магістерськими роботами в напрямках:
- методи концептуального проєктування комп’ютерних систем для автоматизації підприємств транспорту і промисловості;
- дослідження тенденцій розвитку і використання перспективних гібридних методів штучного інтелекту в системах кіберзахисту;
- розробка інтелектуальних засобів автоматизації розрахунків і прийняття проєктних рішень.

Наукова робота

Тема докторської дисертації "Розвиток наукових основ побудови та експлуатації
систем автоматизації залізничних сортувальних станцій" (спеціальність 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту", рік затвердження - 2014).

Коло наукових інтересів:
- автоматизація технологічних процесів і систем на транспорті і в промисловості;
- проєктування інформаційно-керуючих комп’ютерних систем;
- системи штучного інтелекту;
- WEB-технології та системи;
- філософські проблеми інформатизації.

Здійснює керівництво підготовкою кандидатських дисертацій

Публікації
Монографій – 12;
Статей у фахових виданнях – понад 100;
Авторських свідоцтв – 11.
Одержати список основних публікацій

Індивідуальні профілі в провідних наукометричних базах:
Scopus Link (в НТБ ДНУЗТ)
WoS Link
Google Scholar

Методична робота

Методичні розробки (за останні 5 років):

Навчальний посібник: 
- Аналітичні Моделі Масового Обслуговування В Задачах Проєктування Інформаційних Систем: Навчально-Довідковий Посібник / Укл. А.А. Косолапов. - Д.: Дніпропетр. Нац. Ун-т Залізн. Тр-ту ім. В. Лазаряна. - "Like Print", Фоп Гечка Т.О. - 2015 - 186 с.

- Концептуальне Проєктування Комп’ютерних Систем Реального Часу (Моделі, Методи І Алгоритми). Монографія / Косолапов А.А., Жуковицький І.В. - Дніпро. Вид-во Пф "Стандарт-Сервіс", 2018. – 276 С. (Isbn 978-617-7382-12-5).

Електронні конспекти лекцій та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в системі дистанційного навчання університету для навчальних курсів «Комп’ютерні системи», «Проєктування інформаційно-керуючих систем», «Системи штучного інтелекту», «Використання механізмів штучного інтелекту в системах кіберзахисту».

Організаційна та виховна робота

Член спеціалізованої вченої ради Д08.820.02.

Голова редакційної колегії журналу «Транспортні системи і технології».

Куратор магістерської групи 963.

Додаткові відомості

Виробничий досвід
- 1975-1977 рр. - інженер, старший інженер НИИУВМ м. Сєверодонецьк;
- 1981-1991 рр. - науковий співробітник, завідувач Науково-дослідної лабораторії Управляючих Машин та Систем (ЛУМС) ДНУЗТ;
- 2001- 2018 рр. завідувач (за сумісництвом) Лабораторії інформаційних
технологій (ЛІТ), науковий керівник Інформаційно-обчислювального
центру (ІОЦ) університету;

Підвищення кваліфікації
02.02.2019, Національній Технічний Університет «Дніпровська політехніка» на кафедрі автоматизації та комп’ютерних систем, стажування, «Структура та організація навчального процесу на кафедрі автоматизації та комп’ютерних систем», наказ №197-л від 04.02. 2019 р.

Дещо про особистість
- "Відмінник Освіти України"(наказ МОН № 539-к від 27.05.2005 р.)

- Автор 5 збірок поезій: "Я улетаю, таю, таю" (Д.: Изд. Новая Идеология, 2005), "Философия любви" (Д.: Изд. Новая Идеология, 2007), "Разноцветье чувств" (Д.: Изд.ИМА пресс, 2011), "Сказка для двоих" (Д.: Изд. YAM Masterpress Publishing, 2019), "Музыка слов" (Д.: Изд. Новая Идеология, 2018).
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ