Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Бондарєва Валентина Сергіївна
асистент
На кафедрі працює з 1971 р. після закінчення ДІІТу (інженер-економіст). Інженер і потім науковий співробітник Наукової лабораторії управляючих систем при кафедрі ЕОМ, надалі асистент кафедри.

Нині викладає базові дисципліни з комп'ютерної підготовки для студентів факультетів УЕП, УПП, ПЦБ, МТ, ОБД, а також для магістрантів. Приділяє увагу методичній та науковій роботі.

Студенти цінують її уважність до них і прагнення донести знання.
Навчальна робота

Проводить практичні заняття із дисциплін : «Інформатика», «Основи інформаційних технологій» для студентів першого курсу.

Проводить практичні заняття із дисципліни «Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності» для магістрантів.

Наукова робота

Напрямки наукових інтересів:
- інформаційні технології асинхронного тягового привода та реалізація тяги поїздів залізниць;
- імітаційне моделювання комп’ютерних мереж залізничного транспорту та технологічних процесів.

Участь в науково-дослідних роботах:
- «Дослідження на імітаційних моделях комп’ютерних мереж залізничного транспорту» (2017-2018 рр.), № держреєстрації 0117U005629.
- «Дослідження об’єднаної комп’ютерної мережі залізничного транспорту на імітаційній та нейронній моделях» (2018-2019 рр.), № держреєстрації 0119U000258. 
- «Дослідження маршрутизації в комп’ютерних мережах залізничного транспорту з використанням методів штучного інтелекту» (2020 р.), № держреєстрації 0120U102622.

Основні публікації за останні 5 років:
- стаття в Web of Science;
- стаття у фахових виданнях України;
- тези доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Методична робота

Методичні видання за останні 5 років:
1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «магістр».
2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка в інженерних та економічних розрахунках» (Розділ: Основи автоматизації розрахунків у пакеті Excel) для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр».
3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисциплін «Обчислювальна техніка в інженерних та економічних розрахунках» (Розділ: Основи автоматизації розрахунків у пакеті Access) для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр».

Участь в підготовці дистанційного курсу з дисципліни «Інформатика» у системі дистанційного навчання «MOODLE» (Lider).

Організаційна та виховна робота

Організаційна робота на кафедрі
Нині займається агітаційною роботою з нового набору на факультет Комп’ютерні технології і системи серед школярів та студентів технікумів

Виховна робота зі студентами
Протягом багатьох років – куратор академічних груп.

Додаткові відомості

Виробничий досвід:
Інженер, науковий співробітник в науково-дослідній лабораторії при кафедрі ЕОМ.

Підвищення кваліфікації:
26.01.2018 р., Виробничий підрозділ «Дніпровське відділення»  філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Українська залізниця», стажування, «Ознайомлення з організацією системи збору інформації ІОЦ», наказ  ІОЦ №17/Г ІОЦ ВП ДП  від 26.01.2018р.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ