Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Івін Павло Вікторович
старший викладач
На кафедрі з 2002 року одразу після її закінчення за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

Поєднував викладацьку діяльність на посаді асистента із функціями молодшого наукового співробітника, а потім завідувач навчальних лабораторій. Нині зосередився на науково-педагогічній діяльності на посаді старшого викладача.

Викладає зокрема декілька базових дисциплін на молодших курсах.
Студенти цінують його систематичність, позитивність і людяність.

Численні справи до доручення по кафедрі завжди виконує акуратно та результативно.
Навчальна робота

Читає лекції, проводить лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін:
«Основи програмування», «Комп’ютерна логіка», «Арифметичні та логічні основи ЕОМ» та «Інтерфейси».

Керує студентськими роботами в напрямку розробки програмних комплексів підтримки вивчання курсу «Комп’ютерна логіка», «Арифметичні та логічні основи ЕОМ».

Наукова робота

Напрямок наукових інтересів:
розробка моделей і методів оцінки надійності інформаційно-керуючих систем в умовах невизначеності їх параметрів.

Участь в науково-дослідних роботах (за останні 5 років):
- № держреєстрації 0117 U004392 «Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на основі уніфікованих інтелектуальних технологій процесів перевезень та експлуатації парків технічних систем»;
- № держреєстрації 0117U005626 «Розробка моделей і методів оцінки надійності
інформаційно-керуючих систем в умовах невизначеності їх параметрів»;
- № держреєстрації 0117U005630 «Удосконалення методів визначення параметрів вагонів і їх характеристик руху на сортувальних станціях залізничного транспорту».

Основні публікації за останні 5 років:
- 1 стаття в профільних виданнях;
- 10 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.
Одержати список публікацій

Методична робота

Методичні видання за останні 5 років:
Виконує розробку методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, практичних занять та індивідуальних завдань з курсів «Основи програмування», «Комп’ютерна логіка», «Арифметичні та логічні основи ЕОМ» та «Інтерфейси».

Організаційна та виховна робота

Організаційна робота на кафедрі
Активно бере участь в організації та реалізації роботи абітурієнтами, безпосередньо підтримує взаємозв’язок з потенційними студентами.
Виконує обов’язки відповідального секретаря II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі «Інформаційні технології» спеціальності «Кібербезпека»

Виховна робота зі студентами
Виконує обов'язки куратора студентської групи КБ1811.

Додаткові відомості

Виробничий досвід
Виконував обов’язки відповідального виконавця наукових тем та завідувач навчальних лабораторій кафедри ЕОМ

Підвищення кваліфікації
Підвищення кваліфікації: 17.02.2017, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад.  В. Лазаряна. Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти, за програмою:  «Розробка електронних курсів та впровадження дистанційних технологій в навчальний процес», Свідоцтво № ЦПК 01116130/9- 17  від 17.02.2017 р.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ