Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Єгоров Олег Йосипович
доцент,
кандидат технічних наук
На кафедрі ЕОМ викладає з 1995 року одразу після її закінчення за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи і мережі». Асистент, старший викладач, а з 2013 року — доцент кафедри ЕОМ.

Викладає насамперед базові дисципліни із вивчання архітектури комп'ютерів і комп'ютерних систем, а також предмети, які пов'язані із використанням сучасних мережевих технологій, зокрема на базі компанії Cisco. Очолює «Академію Cisco» на кафедрі ЕОМ.

Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри, приділяючи багато часу організаційній роботі.
Навчальна робота

Читає лекції та проводить лабораторні заняття із дисциплін: «Архітектура комп’ютерних систем», «Архітектура комп’ютерів», «Геоінформаційні системи і технології позиціонування в ІТС залізничного транспорту», «Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності», «Introduction to Specialty», «Практика використання апаратно-програмних засобів CISCO для кіберзахисту комп’ютерних мереж», «Комп’ютерна графіка».

Керує дипломними роботами в напрямку автоматизації технологічних процесів на залізничному транспорті.

Наукова робота

Напрямки наукових інтересів:
• інформаційні технології управління роботи сортувальних станцій;
• інформаційні технології ідентифікації рухомих одиниць залізничного транспорту.

Тема дисертації: «Підвищення достовірності ідентифікації рухомих одиниць на сортувальних станціях залізничного транспорту», 2013, ДНУЗТ.

Автор понад 60 науково-методичних робіт.

Методична робота

Розробка дистанційних курсів з наступних дисциплін: архітектура комп’ютерних систем; архітектура комп’ютерів; геоінформаційні системи та технології позиціювання в ІТС залізничного транспорту; Introduction to Specialty; практика використання апаратно-програмних засобів CISCO для кіберзахисту комп’ютерних мереж.

Методичні видання за останні 5 років:
1. Лахно В.А., Єгоров О.Й., Панік Л.О. Інформаційні системи в менеджменті: методичні вказівки до лабораторних робіт. – Д.: «ПФ Стандарт-Сервіс», 2015. – 33с.
2. Єгоров О.Й., Мудрик О.Б. Мікроконтролер МК51: методичні вказівки до лабораторних робіт. – Д.: «ПФ Стандарт-Сервіс», 2015. – 32с.
3. Єгоров О.Й., Івін П.В. Арифметичні основи обчислювальної техніки: методичні вказівки до індивідуального завдання. – Д.: «ПФ Стандарт-Сервіс», 2015. – 20с.

Організаційна та виховна робота

За останні роки роботи в університеті виконував такі обов'язки:
• заступник завідувача кафедри ЕОМ;
• голова методичної ради факультету КТС;
• керівник, інструктор академії CISCO при ДНУЗТ;
• секретар наукового семінару України «Проблеми розвитку інформаційних і комутаційних систем залізничного транспорту»;
• відповідальний за участь во Всеукраїнських студентських Олімпіадах «Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем» Міністерство освіти і науки України, ОНПУ (м. Одеса).
• організатор та керівник виробничої практики 3–го та 5–го курсів.

Виконує обов'язки куратора студентської групи 

Брав активну участь у проведенні культурно-масових заходів кафедри та університету.

Додаткові відомості

Виробничий досвід
Розробка інформаційно–керуючих систем на сортувальних станціях залізничного транспорту.

Розробка програмного забезпечення автоматизації технологічних процесів виробництв.

Підвищення кваліфікації
Стажування на базі виробничого підрозділу «Дніпровське відділення» філії Головного інформаційно-обчислювального центра ПАТ «Українська залізниця» з 22.01.2018 по 20.02.2018.

Підвищення кваліфікації за програмою курсу «CCNA CyberOps» з 01.04.2020 по 30.06.2020 в центрі підготовки інструкторів академії CISCO НТУ «Дніпровська політехніка».

Дещо про викладацькі підходи та особисті уподобання Олега Йосиповича можна прочитати в цій
статті

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ