Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Пахомова Вікторія Миколаївна
доцент,
кандидат технічних наук
На кафедрі ЕОМ з 1987 р. після закінчення ДІІТу за спеціальністю «Прикладна математика». Інженер, аспірант, асистент, доцент, докторант. На посаді доцента кафедри з 2001 р.

Веде навчальні курси з напрямків комп'ютерних мереж, безпеки інформації та баз даних. Сертифікує навчальні курси в системі дистанційного навчання університету та ставить нові курси. Залучає студентів до наукових досліджень та участі у міжнародних конкурсах.

Також веде активну наукову роботу зокрема із дослідження комп’ютерних мереж та їх захисту із використання методів штучного інтелекту. Керує науково-дослідними роботами.

Зазвичай багато часу присвячує організаційно-виховній роботі. Зокрема зі своїми студентами реалізувала кілька проєктів, які одержали відзнаки на конкурсах.
Навчальна робота

Читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін:
«Математичні основи інформаційної безпеки»; «Бази даних»; «Локальні мережі»; «Теорія проєктування комп’ютерних мереж»; «Теорія проєктування захищених комп’ютерних мереж»; «Мережеві технології».

Керує дипломними магістерськими роботами в наступних напрямках:
• дослідження комп’ютерних мереж різних технологій на основі створених імітаційних моделей;
• маршрутизація в комп’ютерних мережах на основі комплексу нейронних (нейронечітких) мереж;
• прогнозування параметрів комп’ютерної мережі з використанням апарату нейронних мереж;
• визначення мережевих атак на комп’ютерну мережу з використанням нейронних мереж.

Керує курсовим проєктуванням здобувачів ступеня «магістр»:
проєктування нових та дослідження чинних комп’ютерних мереж залізничного транспорту з використанням методів штучного інтелекту.

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення технології роботи систем управління сортувальним процесом на основі раціональної організації інформаційних потоків на станціях»; 2000 р., ДІІТ.

Напрямки наукових інтересів:
• дослідження комп’ютерних мереж на основі комплексу імітаційних та нейронних моделей;
• маршрутизація в комп’ютерних мережах інформаційно-телекомунікаційної системи залізничного транспорту з використанням мультиагентних методів інтелектуальної оптимізації;
• маршрутизація в комп’ютерних мережах залізничного транспорту з використанням нейронних (нейронечітких) мереж;
• прогнозування параметрів мережного трафіку з використанням нейронних (нейронечітких) мереж;
• визначення мережевих атак на комп’ютерну мережу на основі комплексу нейронних мереж.
Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна система, технологія, трафік, маршрутизація, прогнозування, атака, нейронна та нейронечітка мережі, інтелектуальна оптимізація, мультиагентний метод, імунологія.

Основні публікації (за останні 5 років):
• 2 монографії (2015 р. та 2018 р.);
• 2 колективних монографії (Одеса, 2020 р. та Germany, 2020 р.);
• 2 наукові публікації у виданнях, які включені до Scopus та Web of Science;
• 2 статті, що видані за кордоном (Central European Researchers Journal, 2020 та «Modern engineering and innovatite technologies», 2020);
• 7 статей, що видані в Україні;
• 16 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.
Одержати список публікацій

Керівник науково-дослідних робіт:
- Дослідження на імітаційних моделях комп’ютерних мереж залізничного транспорту; шифр роботи: 100.17/99.43; державний реєстраційний номер: 0117U005629; термін виконання: 2017-2018 рр.
- Дослідження об’єднаної комп’ютерної мережі залізничного транспорту на імітаційній та нейронній моделях; шифр роботи: 100.18/99.28; державний реєстраційний номер: 0119U000258; термін виконання: 2018-2019 рр.
- Дослідження маршрутизації в комп’ютерних мережах залізничного транспорту з використанням методів штучного інтелекту; шифр роботи: 100.20/99.11; державний реєстраційний номер: 0120U102622; термін виконання: 2020 р.

Керівник наукового студентського гуртка «Дослідження комп’ютерних мереж та механізмів їх захисту».
Розгорнутий опис роботи гуртка і досягнень студентів, включаючи відповідний список публікацій наведений в статті в цій статті.
Також тут можна прочитати інтерв'ю із членом гуртка і переможницею міжнародного конкурсу наукових проєктів «Black Sea Science» 2020 року за напрямком «Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка» Діаною Назаровою.

Методична робота

Навчальний посібник:
Пахомова В.М. Технології локальних мереж в інформаційних системах залізничного транспорту : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму «Комп’ютерна інженерія». Дніпропетровськ, 2015. 258 с. ISBN 978-966-8471-54-4

Методичні розробки (за останні 5 років):
- методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, а також для виконання курсового проєкту з дисципліни «Теорія проєктування комп’ютерних мереж» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальностей «Комп’ютерна інженерія» та «Кібербезпека»;
- сертифікація дистанційних курсів з наступних дисциплін: «Математичні основи інформаційної безпеки»; «Бази даних» та «Локальні мережі»; «Теорія проєктування комп’ютерних мереж»; «Теорія проєктування захищених комп’ютерних мереж»; «Мережеві технології».

Організаційна та виховна робота

Декілька років поспіль організовувала тематичний КВК з мережевих технологій для здобувачів ступеню «бакалавр». Проєкт «LAN-КВК 5» (керівник - доц. каф. ЕОМ Пахомова В.М) зайняв 3-є місце.

Декілька років організовувала подорож на Новий рік та Різдво в дитячий притулок «Надія» з подарунками та виставами, творчий сценарій до яких складався самими студентами. Студентський культурологічний проєкт «ВІДКРИЙ СВОЄ СЕРЦЕ» (керівник - Пахомова В.М.) зайняв 3-є місце.

Організовувала подорож студентів групи, в якій була куратором, до парку «Софіївки» в Умані. Проєкт представлений на конкурс "IСТОРIЯ, КРАСА ТА ЖИВОПИС УКРАЇНИ".

Нині куратор наступних груп: КБ1711 та КБ18120.

Додаткові відомості


Робота в науково-дослідній лабораторії:
- Розробка вимог до інфраструктури залізничного транспорту та удосконалення методів її експлуатації в умовах розділення парку вантажних вагонів (тема 42.03.14.15-4203/92, № держреєстрації 0113U000989);
- Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на основі уніфікованих інтелектуальних технологій процесів перевезень та експлуатації парків технічних систем (тема 95.03.17.18, № держреєстрації 0117U004392).

Підвищення кваліфікації:
Ознайомлення із призначенням, структурою та комунікаційним обладнанням мережі ІТС Придніпровської залізниці. Виробничий підрозділ «Дніпровське відділення» філії Головний обчислювальний центр ПАТ «Укрзалізниця». 2018 р.
Пахомова В.М. Дослідження інформаційно-телекомунікаційної системи залізничного транспорту з використанням штучного інтелекту: монографія. Дніпро: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2018. 220 с. ISBN 978-617-7382-14-9.

Дещо про особистість:
Додатково познайомитись із підходами до викладання та важливими властивостями вдачі Вікторії Миколаївни
можна за допомогою цієї
статті.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ