Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Кафедра ЕОМ: наші півсторіччя
Нині історія кафедри ЕОМ охоплює вже більш як півсторіччя. І, зрозуміло, в ній були свої етапи, зміст яких показав як логіку розвитку колективу, так і обставини в країні. Оглянемось на ті часи...
60-ті роки: початок
Кафедра була створена в ДIIТi в 1965 році за ініціативою академіка Всеволода Арутюновича Лазаряна. Її очолив доктор технічних наук Є. М. Шафіт. Вже в перші роки існування кафедри сформувалося ядро викладацького колективу. Його склали досвідчені та кваліфіковані фахівці в області автоматизації залізничного транспорту - професор Євген Міронович Шафіт і доцент Лейб Вольфович Сафрис, а також талановиті молоді співробітники - Юрій Іванович Хмарський, Олександр Миколайович Самков та інші.

З 1967 року кафедра стала профільною для інженерів-електриків за фахом "Електронні обчислювальні машини". Відтоді нею було підготовлено понад 1000 фахівців, які успішно працювали і працюють на обчислювальних центрах залізниць, а також в різних галузях народного господарства.70-ті та 80-ті: перший розквіт
У 70-х роках широко впроваджується навчання основам обчислювальної техніки, росте держзамовлення на підготовку фахівців з ЕОМ. Викладацький колектив кафедри розширюється. Саме тоді починали діяльність I.В.Жуковицький, Ю.А.Косоріга, А.А.Косолапов, В.А.Шаповалов, А.Б.Устенко, А.П.Тихонов, Т.I. Скабалланович, Л.Н.Стрижко, О.П.Скиба, В.Н.Рибцов, В.Н.Риков. Приходять до нас і такі вже досвідчені талановиті фахівці, як А.В. Рижов, В.А. Музикін, В.Н.Новицький.

Сотні випускників факультету ОТ із вдячністю згадують талант і самовіддачу співробітників кафедри, яких вже немає з нами. Це Л.В.Сафріс, А.В.Рижов, О.М.Самков, Е.М.Тененбаум, В.Н.Новицький, В.П.Стрижко, Л.М.Левітін. З особливою теплотою і повагою усі ми пам'ятаємо про Євгенія Мироновича Шафіта, який став для більшості з нас істинним Учителем...Основний напрям в нашій науково-інженерній роботі
В ці роки одержав значний розвиток напрям науково-інженерної роботи колективу, що пов'язаний з автоматизацією та інформатизацією сортувальних станцій. За участі значної частини співробітників кафедри та "Лабораторія управляючих машин і систем" (ЛУМС), що в 1982 році отримала статус галузевої, народжуються масштабні проєкти впровадження керуючих комп'ютерів в управлінні технологічними процесами зокрема на станціях Нижньодніпровськ-вузол, Ясинувата, на Маріупольському металургійному комбінаті.

Визначну роль в практичній реалізації цих проєктів зіграли провідні співробітники ЛУМС В.Н.Зіброва, В.В.Єлісєєв, I.M.Мороз, Л.Г.Богдан, Т.Є.Москвичова та інші. На цьому підґрунті виконували свої дисертаційні дослідження І.В.Жуковицький, А.А.Косолапов, Ю.О.Косоріга, В.Н.Рибцов, А.Б.Устенко. В наступні роки цей напрям продовжував свій розвиток.Бурхливі 90-ті: вистояти...
У нелегкі дев'яності роки обсяги науково-інженерних робіт значно скоротилися, проте попит на інженерів-комп'ютерників на транспорті істотно не зменшувався, відтоді робота колективу в цілому залишалася стабільною. Мало того, на кафедру приходили нові викладачі, яких сьогодні студенти знають вже як досвідчених фахівців: В.Н.Пахомова, Г.А.Доманська, В.С.Бондарєва, О.Й.Єгоров.

Не зважаючи на труднощі з фінансуванням від залізниці, продовжились розробки та дослідження з автоматизації станцій, перш за все Нижньодніпровськ-Вузол. Одержав розвиток напрям інформатизації локомотивних депо, де брали активну участь зокрема О.Герус, А.Б.Устенко, Т.Є.Москвичова, Б.Бенко, В.І.Гончарі. В цій складній ситуації ми вистояли.

Нове сторіччя: новий старт
З 2000-го року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Жуковицький. А вже у 2004-му в роботі колективу оформився новий напрям - була відкрита нова спеціальність "Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах". Організація навчання за новим фахом зажадала великий обсяг методичної роботи та колектив кафедри з цими завданнями успішно впорався.

Комп'ютерна галузь, як відомо, розвивається дуже динамічно. Тож викладачам нашої кафедри постійно доводиться "триматися в тонусі". Допомагає в цьому і молодь, яка швидко набирає досвід і кваліфікацію. Останніми роками в наш колектив влилися Д.О.Остапець, В.В.Дзюба, П.В.Івін, О.В.Говор, О.Б.Мудрик. Як фахівець, що вже склався, прийшов до нас Н.Б.Бєляєв.
Сьогодення, що стане історією
Сьогодні колектив кафедри ЕОМ вирішує багато актуальних завдань: створюються нові навчальні курси, в тому числі в системі дистанційного навчання університету; наші студенти одержують перемоги на міжуніверситетських олімпіадах; ведеться наукова робота, зокрема в напрямках використання сучасних методів штучного інтелекту для ефективності та безпеки на транспорті.

А ще — дбаємо про майбутнє та активно розвиваємо зв'язки із роботодавцями наших студентів, щоб ефективно враховувати в навчанні вимоги сьогоднішнього часу. Коли-небудь це теж стане історією, і зараз ми намагаємося робити все, щоб в майбутньому згадувати про неї із задоволенням.
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ