Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Напрямки наукових досліджень
Наукова робота на кафедрі ЕОМ ведеться в декількох напрямках, найважливішим з яких є створення інформаційно-керуючих систем для залізничних станцій. Разом з тим нині активно розвиваються дослідження в галузі інтелектуальних транспортних систем, які зокрема спираються на використання сучасних методів штучного інтелекту, а також із питань безпеки інформаційних систем і мереж.
Напрямок розробки та дослідження інформаційно-керуючих систем для залізничних станцій розвиває, зокрема галузева науково-дослідна лабораторія автоматизації транспортних технологій (ГНДЛ АТТ).
На цій базі виконуються:
- розробка і впровадження АСУТП на сортувальних станціях на основі застосування промислових персональних ЕОМ і контролерів;
- дослідження і розробка методів, алгоритмів і програмного забезпечення систем автоматизованого управління розформування складів на сортувальній гірці,
- розробка методів підвищення надійності та ефективності АСУ на сортувальній станції, автоматизованого введення і виведення технологічної інформації;
- дослідження і розробка методів і засобів забезпечення безпеки руху в умовах роботи сортувальної станції на основі використання системи збору та обробки технологічної інформації;
- розробка САПР АСУТП залізничного транспорту, дослідження із питань застосування мережевих технологій в АСУ сортувальної станції;
- автоматизація технологічних процесів промтранспорту.

Співробітниками колективу реалізовані та впроваджені такі найбільш значущі проєкти.
Автоматизована система управління з розформуванням складу на гірці
Інформаційно-керуючий комплекс сортувальної станції (ІУК СС)
Автоматизована система керування швидкістю вагонів після вивантаження їх на вагоноперекидач (АУСВ)
Автоматизована система управління маршрутами руху відчепів (АСУ МД) на сортувальній гірці
Автоматизована система управління Iтп сортувальної гірки (АРС Iтп);
Система автоматизованого управління роботою парків прибуття і відправлення сортувальної станції (СКАТ-СС).
Гірковий програмно-задаючий пристрій на базі мікропроцесорних керуючих контролерів.

У 10-х роках нового тисячоліття на кафедрі формується новий науковий напрям - інтелектуальні транспортні системи. Виконується ряд наукових робіт в цьому напрямку, зокрема, пов'язані зі створенням аналітичних серверів з підтримки процесів управління на транспорті, публікується ряд наукових статей і монографій.
Матеріальну основу інтелектуальних систем на залізничному транспорті становлять автоматизовані системи, об'єднані потужною комп'ютерною мережею. Фахівці кафедри займаються питаннями дослідження архітектури таких систем, (зокрема, автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями українських залізниць - АСК ВП УЗЄ), їх мережевої структури, питаннями їх кібербезпеки. Беруть участь в міжнародних проєктах TEMPUS (CITISET, SERIEN), присвячених питанням інтелектуальних транспортних систем і питань кібербезпеки.

З відкриттям у 2004 на кафедрі нової спеціальності «Безпека комп'ютерних систем і мереж» (зараз вона називається «Кібербезпека») почалися наукові розробки в цій галузі. Зокрема, професор Жуковицький І.В. брав участь в дослідженні моделі мовного сигналу, яка може використовуватися для цифрового закриття мовлення. Надалі професор Жуковицький І.В., доцент Пахомова В.Н. разом зі своїми учнями зайнялися питаннями дослідження використання методів штучного інтелекту в системах виявлення мережевих атак. Нині випускник нашої кафедри, магістр Ігор Цікало розвиває цю тему в аспірантурі під керівництвом професора Жуковицький І.В.

Найбільш важливі наукові результати співробітників кафедри публікуються в профільних наукових виданнях, видаються у вигляді монографій, доповідаються на наукових конференціях, в тому числі - міжнародних.
Кафедра ЕОМ разом з кафедрою КІТ щорічно організовує на базі університету проведення міжнародних наукових конференцій «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті» ». У 2020 році була проведена вже 14-та така конференція.

Результати наукових досліджень і технічних розробок співробітників кафедри ЕОМ захищені документами на авторські права на науково-технічну продукцію.
Наукові дослідження та інженерні розробки на кафедрі ЕОМ розвиваються. Активну участь в них беруть наші магістранти зокрема в межах таких напрямків як:
- дослідження комп’ютерних мереж та механізмів їх захисту (керівник доцент Пахомова В.Н.);
- дослідження методів та засобів захисту інформації, основних служб захисту та їх вивчення (керівник доцент Остапець Д.О.);
- розробка та дослідження засобів підтримки навчання за спеціальностями "Комп'ютерна інженерія" та "Кібербезпека" (керівники професор Жуковицький І.В., доцент Устенко А.Б., старший викладач Дзюба В.В. та інші).
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ