Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Огляд освітньо-професійних програм
Кафедра ЕОМ веде підготовку здобувачів з такими напрямками:

- бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» - КІ (123)
Освітньо-професійна програма для кваліфікації бакалавр (КІ)
Освітньо-професійна програма для кваліфікації магістр (КІ)

- бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Кібербезпека» - КБ (125)
Освітньо-професійна програма для кваліфікації бакалавр (КБ)
Освітньо-професійна програма для кваліфікації магістр (КБ)

- підготовка здобувачів ряду інших спеціальностей і факультетів в напрямку використання інформаційних технологій. Зокрема:
- для студентів молодших курсів в дисциплінах Інформатика та Основи інформаційних технологій ;
- для магістрантів — в межах дисципліни Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності;
- для здобувачів кваліфікації PhD – в спеціалізованих курсах щодо використання сучасних мережевих технологій та засобів штучного інтелекту.

Дані про викладання дисциплін
В наступних інтерактивних таблицях відображуються дані про дисципліни, які викладаються на кафедрі ЕОМ. Ви можете використати їх для аналізу освітніх траєкторій за різними ОПП, а також одержати доступ до відповідних документів (силабуси, навчальні програми) та індивідуальних сторінок викладачів, які ведуть такі дисципліни.

Огляд компонентів освітньо-професійних програм
спеціальність:   рівень:
статус:   підготовка:   профіль:   семестр:   кафедра:
ДНИ
назва дисципліни
звітність
документи
викладач
статус
ОК
1.0
назва дисципліни
Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Загальна
профіль
Інше
кафедра
ІМ
ОК
2.0
назва дисципліни
Фізичне виховання
кредити
4
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Загальна
профіль
Інше
кафедра
ФВ
ОК
3.0
назва дисципліни
Використання механізмів штучного інтелекту в системах кіберзахисту
кредити
11
звітність
екзамен
додатково
КЗ
силабус
робоча програма
-
викладач
Косолапов Анатолій Аркадійович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ОК
4.0
назва дисципліни
Теорія проектування захищених комп'ютерних мереж
кредити
7
звітність
екзамен
додатково
КП
силабус
робоча програма
-
викладач
Пахомова Вікторія Миколаївна
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ОК
5.0
назва дисципліни
Практика проектування захищених інформаційних систем
кредити
7
звітність
екзамен
силабус
робоча програма
-
викладач
Жуковицький Ігор Володимирович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ОК
6.0
назва дисципліни
Практика використання апаратно-програмних засобів CISCO для кіберзахисту комп’ютерних мереж
кредити
8
звітність
залік
силабус
робоча програма
-
викладач
Заєць Олексій Петрович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ОК
7.0
назва дисципліни
Проектування захищених WEB-систем
кредити
6
звітність
екзамен
додатково
КЗ
силабус
робоча програма
-
викладач
Косолапов Анатолій Аркадійович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ОК
8.0
назва дисципліни
Комплексні системи захисту
кредити
6
звітність
залік
додатково
КП
силабус
робоча програма
-
викладач
Остапець Денис Олександрович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ОК
9.0
назва дисципліни
Виробнича практика
кредити
4
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Загальна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ОК
10.0
назва дисципліни
Дипломування
кредити
15
звітність
захист
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ВБ
1.1
назва дисципліни
Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
Шинкаренко Віктор Іванович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
КІТ
ВБ
1.2
назва дисципліни
Інформаційні системи залізничного транспорту
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
Скалозуб Владислав Васильйович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
КІТ
ВБ
1.3
назва дисципліни
Телематика та інтелектуальні технології залізничного транспорту
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
Скалозуб Владислав Васильйович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
КІТ
ВБ
2.1
назва дисципліни
Охорона праці в галузі та цивільний захист
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інше
кафедра
ОП
ВБ
2.2
назва дисципліни
Профілактика і локалізація техногенних аварій і катастроф
кредити
3
звітність
екзамен
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інше
кафедра
ОП
ВБ
2.3
назва дисципліни
Безпека виробничих процесів
кредити
3
звітність
екзамен
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інше
кафедра
ОП
ВБ
2.4
назва дисципліни
Небезпека сучасного світу
кредити
3
звітність
екзамен
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інше
кафедра
ОП
ВБ
3.1
назва дисципліни
Інтелектуальна власність
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інше
кафедра
ВБ
3.2
назва дисципліни
Інноваційний розвиток підприємств
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інше
кафедра
ВБ
3.3
назва дисципліни
Управління змінами на транспорті
кредити
3
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
підготовка
Професійна
профіль
Інше
кафедра
ВБ
4.1
назва дисципліни
Сучасні напрями розвитку систем кібербезпеки
кредити
4
звітність
залік
додатково
РФТ
силабус
робоча програма
-
викладач
Жуковицький Ігор Володимирович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ВБ
5.1
назва дисципліни
Системи антивірусного захисту
кредити
5
звітність
залік
силабус
-
робоча програма
-
викладач
Нечай Віктор Якович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
КІТ
ВБ
6.1
назва дисципліни
Захист інформації в мережах ІНТЕРНЕТ
кредити
5
звітність
залік
силабус
робоча програма
-
викладач
Заєць Олексій Петрович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
ЕОМ
ВБ
4.2
назва дисципліни
Безпека інтелектуальних систем залізничного транспорту
кредити
4
звітність
залік
додатково
РФТ
силабус
-
робоча програма
-
викладач
Скалозуб Владислав Васильйович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
КІТ
ВБ
5.2
назва дисципліни
Принципи проектування систем
кредити
5
звітність
залік
силабус
робоча програма
-
викладач
Косолапов Анатолій Аркадійович
підготовка
Професійна
профіль
Комп`ютерні системи
кафедра
ВБ
6.2
назва дисципліни
Захист інформації в бездротових системах
кредити
5
звітність
екзамен
силабус
робоча програма
-
викладач
Заєць Олексій Петрович
підготовка
Професійна
профіль
Інформаційна безпека
кафедра
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ