Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Остапець Денис Олександрович
доцент,
кандидат технічних наук
Викладає насамперед навчальні курси з Кібербезпеки. Також виконує обов'язки заступника декана факультету "Комп'ютерні технології і системи". На кафедрі працює з 2000 року після її закінчення за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». Був старшим лаборантом, зав. лабораторій, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, закінчив аспірантуру. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри.

Студентами сприймається як вимогливий викладач. Багато часу присвячує навчальній, виховній та організаційній роботі.

Разом з тим має неабиякий досвід і практику щодо розробки та впровадження інформаційних та інформаційно-керуючих систем, апаратно-програмних комплексів.
Навчальна робота

Читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін:
«Вступ до спеціальності», «Проєктний практикум», «Основи програмування», «Прикладна криптологія», «Методи та засоби захисту інформації», «Комплексні системи захисту інформації», «Практика проєктування захищених інформаційних систем», «Комплексні системи захисту», «Безпека інтелектуальних транспортних систем», «Нові технології для інновацій в управлінні кризами і ризиками, включаючи BigData та ІТ безпеку».

Керує курсовими проєктами та роботами з дисциплін:
«Прикладна криптологія», «Комплексні системи захисту».

Керує дипломними магістерськими роботами з напрямків:
- дослідження та розробка механізмів ідентифікації / аутентифікації користувачів в інформаційних системах;
- автоматизація проєктування систем захисту інформації (зокрема, комплексних);
- дослідження та розробка апаратно-програмних комплексів захисту інформації.

Наукова робота

Тема дисертації: «Підвищення ефективності керування технологічними процесами залізничних станцій шляхом удосконалення засобів контролю та управління», 2006р., ДНУЗТ.

Коло наукових інтересів:
- автоматизація проєктування систем захисту інформації;
- ідентифікація / аутентифікація користувачів в інформаційних системах;
- апаратно-програмні комплекси захисту інформації;
- інформаційні та інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.

Основні публікації:
- 1 монографія (у співавторстві);
- 4 статті в профільних виданнях (2 в Україні та 2 за кордоном) за останні 5 років;
- 34 тези доповідей на міжнародних наукових конференціях за останні 5 років.
Одержати список публікацій

Робота в складі оргкомітету та журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційної безпеки 2015 - 2019 рр.

Керівництво науковою роботою студентів в напрямку розробки та дослідження у сфері методів та засобів захисту інформації, побудови та дослідження основних служб та механізмів захисту інформації та програмних / апаратних засобів їх вивчення. Розроблена та використовується в навчальному процесі велика кількість навчальних та демонстраційних комплексів. Результати досліджень подавалися на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (2018 рік – 2 роботи, 2019 рік – 1 робота). Опубліковано близько 40 тез доповідей за участю студентів за останні 5 років. Підготовано до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційної безпеки більше ніж 10 студентів за останні 5 років (в т.ч. призерів).

Методична робота

Навчальний посібник:
SECURE AND RESILIENT COMPUTING FOR INDUSTRY AND HUMAN DOMAINS. Secure and resilient systems, networks and infrastructures Multi-book, Volume 2 // V. Sklyar, V. Kharchenko, E. Babeshko, A. Kovalenko, O.Illiashenko, O. Rusin, A. Panarin, S. Razgonov, D. Ostapec, I. Zhukovyts’kyy, S. Stirenko, O. Tarasyuk, A. Gorbenko, A. Romanovsky, O. Biloborodov, I. Skarha-Bandurova, E. Brezhniev, A. Stadnik, A. Orekhov, T. Lutskiv, V. Mokhor, O. Bakalynskyi, A. Zhylin, V. Tsurkan, M. Q. Al-sudani, Yu. Ponochovnyi / Edited by Kharchenko V. S. – Department of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “KhAI”, 2017.

Методичні розробки (за останні 5 років):
Безопасность и резильентность систем и сетей. Практикум / И.В. Жуковицкий, Д.А. Остапец, С.А. Разгонов, А.П. Заец - Под ред. Жуковицкого И.В. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е. Жуковского «ХАИ». – 2017. – 131 с.

Організаційна та виховна робота

Організаційна та виховна робота на посаді заступника декана факультету «Комп’ютерні технології і системи».
Участь в організації та проведенні позанавчального заходу "День спеціальності".
Участь в організації та проведенні позанавчальних спортивних заходів (зокрема, футбольних змагань між збірними спеціальностей кафедри та збірними кафедр факультету).
Участь в організації профорієнтаційної роботи молоді та нового набору.
Керівництво секцією «Інформаційна безпека» студентського науково – технічного товариства.
Виконання обов’язків куратора академічної групи КБ2021

Додаткові відомості

Виробничий досвід
Працював на посадах наукового та старшого наукового співробітника галузевої наукової лабораторії «Автоматизація транспортних технологій». Є розробником та керівником розробки інформаційних та інформаційно–керуючих систем для промисловості та транспорту.

Перепідготовка:
Навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі інформаційної безпеки на базі Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за напрямом «Організація захисту інформації в комп’ютерних системах», 2007р.

Підвищення кваліфікації:
Виробничий підрозділ «Дніпровське відділення» філії «Головний інформаційно – обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця», стажування «Ознайомлення зі структурою та обладнанням мережі ІОЦ, механізмами захисту мережі» 22.01.18-20.02.18 р. наказ 17-к від 22.01.18. Підтвердження підвищення кваліфікації: наказ ІОЦ №17 ГІОЦ ВП ДП від 26.01.2018 р. Звіт 26.02.2018 р.

Додаткові показники професійної активності за вимогами МОН:
Одержати список показників

Дещо про індивідуальність Дениса Олександровича
в короткому
звіті
із неформальної зустрічі зі студентами в клубі "КіберАкадемія"

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ