Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Шаповалов Володимир Олександрович
доцент,
кандидат технічних наук
На кафедрі ЕОМ працює доцентом із 1989 року. Одержав вищу освіту за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» саме на цій кафедрі. З 1977 року працював в ДІІТі науковим співробітником, заочно навчався в аспірантурі та захистив дисертацію в КПІ в 1988 році. В період з 1995 по 2016 роки — заступник декана факультету.

Веде цикл дисциплін із напрямків «Технологія проєктування комп’ютерних систем» та «Схемотехніка». Виконує великий обсяг викладацької роботи та ретельно підходить до неї.

У взаємодії зі студентами його характеризують позитивність та демократизм.
Навчальна робота

Читає лекції та веде лабораторні роботи з дисциплін: «Технології проєктування комп’ютерних систем», «Комп’ютерна схемотехніка», «Практика проєктування систем на ПЛІС», «Проєктування засобів захисту на ПЛІС», «Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ». З перших двох дисциплін також веде курсове проєктування і практичні заняття.

Є керівником дипломних магістерських робіт. Основним напрямом є розробка і дослідження багатопроцесорних систем з використанням мови VHDL.

Здійснює нормоконтроль дипломних робіт.

Наукова робота

Напрямки наукових інтересів:
- моделювання динамічних процесів в напівпровідникових приладах;
- розробка цифрових пристроїв з використанням мови опису апаратури VHDL і програмованих логічних інтегральних схем FPGA.

Тема дисертації – «Послідовно-паралельні з’єднання силових напівпровідникових приладів в тягових перетворювачах електрорухомого складу».

Керівник науково-дослідної роботи № держреєстрації 0117U005624 «Можливості використання ПЛІС FPGA для програмно-апаратної реалізації пристроїв на залізничному транспорті» - 2018 р.

Керує науковою роботою студентів. Брав участь у підготовці до всеукраїнських олімпіад студентів, які займали призові місця.

Є автором понад 20 наукових публікацій, має 2 авторських свідоцтва на винаходи.

Одержати список публікацій

Методична робота

Є автором методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з основ програмування мовами Turbo Pascal і Visual Basic.

Організаційна та виховна робота

Брав активну участь у профорієнтаційній роботі молоді та організації нового набору, зокрема у взаємодії із коледжами.

Неодноразово був організатором і учасником першості факультету з шахів серед студентів і співробітників.

Є куратором двох академічних груп – КС2011 і КС20120.

Додаткові відомості

Досвід практичної роботи
Працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника з 1978 по 1989 рр. (розробка і впровадження аналого-цифрової апаратури). Брав участь у розробках і дослідженнях промислових і магістральних електровозів.

Підвищення кваліфікації
Навчання за програмою: «Розробка електронних курсів та впровадження дистанційних технологій в навчальний процес» в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти. Свідоцтво № ЦПК 01116130/53- 20 від 28.02.20.
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ