Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Доманська Галина Анатоліївна
доцент,
кандидат технічних наук
На кафедрі викладає з 1995 р. після закінчення РІІЗТу (інженер-електромеханік), працювала на виробництві (Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Дніпро) та аспірантури в Санкт-Петербурзькому університеті шляхів сполучення. Асистент, старший викладач, з 2008 року доцент кафедри ЕОМ.

Нині викладає насамперед базові дисципліни з комп'ютерної підготовки для студентів факультетів УЕП, УПП, ПЦБ, МТ та ОБД, а також для магістрантів всіх факультетів. Багато уваги приділяє методичній роботі. Продовжує наукові дослідження.

Студенти цінують її незмінну позитивність та прагнення донести знання.
Навчальна робота

Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін: «Інформатика», «Основи інформаційних технологій» для студентів першого курсу.

Читає лекції із дисципліни «Принципи проєктування систем»

Проводить практичні заняття із дисципліни «Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності».

Наукова робота

Тема дисертації: “Енергоощадні технології тягового електропостачання залізниць з урахуванням режимів роботи живлючих їх енергосистем”.

Напрямки наукових інтересів:
- інформаційні технології тягового і зовнішнього електропостачання залізниць;
- імітаційне моделювання комп’ютерних мереж залізничного транспорту та технологічних процесів.

Участь в науково-дослідних роботах:
- «Дослідження на імітаційних моделях комп’ютерних мереж залізничного транспорту» (2017-2018 рр.), № держреєстрації 0117U005629.
- «Дослідження об’єднаної комп’ютерної мережі залізничного транспорту на імітаційній та нейронній моделях» (2018-2019 рр.), № держреєстрації 0119U000258.
- «Дослідження маршрутизації в комп’ютерних мережах залізничного транспорту з використанням методів штучного інтелекту» (2020 р.), № держреєстрації 0120U102622.

Основні публікації за останні 5 років:
- 1 стаття в Web of Science;
- 2 статті за кордоном;
- 1 стаття у фахових виданнях України;
- 12 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.
Одержати список публікацій за 5 років.

Методична робота

Методичні видання за останні 5 років:
1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності» для здобувачів освітнього ступеня «магістр».
2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка в інженерних та економічних розрахунках» (Розділ: Основи автоматизації розрахунків у пакеті Excel) для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр».
3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисциплін «Обчислювальна техніка в інженерних та економічних розрахунках» (Розділ: Основи автоматизації розрахунків у пакеті Access) для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр».

Сертифікація дистанційного курсу з дисципліни «Інформатика» у системі дистанційного навчання «MOODLE» (Lider).

Організаційна та виховна робота

Організаційна робота на кафедрі
Голова комісії з нового набору факультету Комп’ютерні технології і системи.

Виховна робота зі студентами
Куратор груп: КС1911 та КС19120

Додаткові відомості

Виробничий досвід:
Інженер на заводі «Електроапарат» м. Ростов–на–Дону, інженер-програміст в НПО «Орбита» м. Дніпро, інженер 2-ої категорії на кафедрі «Електропостачання електрифікованих залізниць» м. Санкт-Петербург.

Підвищення кваліфікації:
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти, за програмою: «Розробка електронних курсів та впровадження дистанційних технологій в навчальний процес», Свідоцтво № ЦПК 01116130/71- 18 від 13.03.18

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ