Кафедра ЕОМ
ДНУЗТ
Університет →Факультет →
Беляєв Микола Борисович
старший викладач
На кафедрі ЕОМ викладає з 2008 року. Асистент, з 2012 року – старший викладач кафедри ЕОМ.

Викладає насамперед базові дисципліни із вивчання принципів роботи комп'ютерів і комп'ютерних систем, а також предмети, які пов'язані із використанням сучасних систем технічного захисту інформації.

Студенти цінять його високу організованість, індивідуальний підхід і людяність.
Навчальна робота

Читає лекції та проводить лабораторні заняття із дисциплін: «Комп‘ютерна електроніка», «Теорія радіо кіл», «Системи технічного захисту інформації», «Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності», «Комп‘ютерна схемотехніка».

Наукова робота

Напрямки наукових інтересів:
• Теоретичні засади сучасних систем мобільного радіо зв’язку.
• Енергетичні співвідношення в каналах витоку інформації.

Останні публікації за 5 років:
1. Беляєв М. Б. Застосування системи комп'ютерної математики Mathcad у сфері освіти. //Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті: Тези Х Міжнародної науково-практичної конференції . – Дніпро.: ДІІТ, 2016. – 161 с.
2. Беляєв М. Б. Параметри інформаційних сигналів. //Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті: Тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції . – Дніпро.: ДІІТ, 2017. – 180 с.

Методична робота

Розробка дистанційних курсів з наступних дисциплін: «Комп‘ютерна електроніка», «Теорія радіо кіл», «Системи технічного захисту інформації».

Методичні видання за останні 5 років:
1. Беляєв Н.Б. «Комп‘ютерна електроніка»: методичні вказівки до лабораторних робіт. – ДНУЗТ – 2017р., : Електронний варіант.
2. Беляєв Н. Б. «Теорія радіо кіл»: методичні вказівки до лабораторних робіт. – ДНУЗТ – 2017р., : Електронний варіант.
3. Беляєв Н. Б. «Системи технічного захисту інформації»: методичні вказівки до лабораторних робіт. – ДНУЗТ – 2018р.,: Електронний варіант.

Організаційна та виховна робота

За останні роки роботи в університеті виконував такі обов'язки:
• Член журі 2-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі “Інформаційна безпека”.
• Керівництво підготовкою студентів кафедри ЕОМ до 2-го етапу Всеукраїнської олімпіади з галузі “Інформаційна безпека” з дисципліни «Системи технічного захисту інформації”.

Виконує обов'язки куратора студентської групи. 

Додаткові відомості

Підвищення кваліфікації
•Підвищував кваліфікацію за програмою: “Розробка електронних курсів та впровадження дистанційних технологій в навчальний процес”., ДНУЗТ- 2020р. Свідоцтво № ЦПК 01116130/ 54-20.

Додатково про особистість Миколи Борисовича, його підходи до викладання і його сприйняття студентами в цій
статті
.
НОВИНИ ТА ПОДІЇ
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

49010, Україна, м. Дніпро
вул. Лазаряна, 2
Тел. +380-56-373-15-05, +380-56-793-19-00
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Жуковицький Ігор Володимирович
Тел. (+38056) 373-15-89, E-mail: [email protected]
© 1965 - 2024  Кафедра ЕОМ ДНУЗТ ДІІТ